Vacature Directeur

Bestuur/organisatie Stichting Poolster
School/locatie OBS J.A. de Vullerschool - Gorssel
Functie Directeur
Omvang 0,8 - 1,0 wtf
Type vacature Open voor alle sollicitanten
Reageren voor 8 april 2018

 

Stichting Poolsterscholen omvat 10 openbare basisscholen in de gemeente Lochem met ca. 1600 leerlingen en ca. 160 medewerkers.

Obs J.A. de Vullerschool in Gorssel is een basisschool en heeft een belangrijke, centrale, maatschappelijke functie in het dorp en telt ruim 320 leerlingen.

 

 

Voor deze school zoeken wij een

DAADKRACHTIGE DIRECTEUR (M/V)

Wtf 0,8 tot 1,0

Iemand die graag de opdracht aangaat om onderwijsvernieuwing en verdere professionalisering van de school en leerkrachten te initiëren en zodanig aan te sturen dat er een proces van structurele verbetering en vernieuwing tot stand komt.

Het is een uitdaging voor de nieuwe directeur om samen met het team en de ouders het onderwijs, en de goede initiatieven die al leven, op de Vullerschool zo vorm te geven en verder te ontwikkelen dat het beste uit de kinderen naar boven wordt gehaald. Dat leerlingen competenties worden bijgebracht die passen bij het leven (betrokken), het werken (ondernemend) en het leren (nieuwsgierig) in de 21e eeuw.

Profiel

Opleiding en ervaring

Uit uw curriculum vitae blijkt dat u:

 • ervaring heeft in het onderwijs en liefst ook ervaring als leerkracht
 • HBO+ werk en denkniveau

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende competenties:

Persoonskenmerken

 • doortastend en besluitvaardig
 • ondernemend en ambitieus
 • toegankelijk, belangstellend en betrokken
 • relativerend vermogen en gevoel voor humor

 

Professionele kwaliteiten; leiding geven aan onderwijs en organisatie

De schoolleider

 • is een onderwijskundig leider en is er op gericht het primaire proces te ondersteunen en het leerproces van leerlingen te verbeteren;
 • communiceert helder, staat open voor andere meningen;
 • geeft leiding met visie, motiveert medewerkers en spreekt hen aan op hun verant­woordelijkheden
 • neemt het initiatief bij onderwijsontwikkelingen, speelt actief in op voor het onderwijs relevante maatschappelijke vernieuwingen en geeft hieraan sturing zowel binnen school als op Poolsterniveau (bovenschools);
 • creëert en benut kansen voor de school om zich positief te onderscheiden ten opzichte van andere scholen;
 • is proactief in het op gang brengen van (verander)processen en in het uitvoeren en delegeert werkzaamheden;
 • heeft vanuit het managementteam (bovenschools) de hoofdlijnen helder die op school moeten worden gerealiseerd en weet deze op een bij school passende wijze te implementeren;
 • is financieel goed onderlegd en in staat om de financiële belangen van de school bovenschools te behartigen, de begroting op te stellen, een optimale formatie te realiseren en hierover heldere uitleg te geven aan personeelsleden en ouders;
 • creëert een onderzoekscultuur in de school; door een methodische handelswijze wordt blijvend gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van groepen en individuen;
 • is een verbinder tussen kinderen, ouders, school, organisatie en omgeving.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden

 • een uitdagende en prettige werkomgeving
 • een passende salariëring conform CAO (DB)
 • enthousiaste en bevlogen collega’s

 

Solliciteren

Kandidaten die zich herkennen in het profiel nodigen wij van harte uit te solliciteren.

Nadere informatie kan worden verkregen van maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 17.00u bij de heer H.H. Colvoort, algemeen directeur Stichting Poolsterscholen via tel. 0573 – 25 73 00.

U kunt uw schriftelijke en gemotiveerde reactie, voorzien van cv, per email sturen aan: info@poolsterscholen.nl, t.a.v. de voorzitter van de benoemingsadviescommissie.

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 7 april 2018.

Procedure

Gesprekken zijn gepland op 16 t/m 26 april en 14 t/m 25 mei.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.