Nieuws

Leergang, Loopbaan en Leiderschap

16 juni 2022
Wil jij verkennen of leidinggeven bij je past? Ontdekken wat je nog meer wilt en kunt? Dan is de leergang Loopbaan en Leiderschap iets voor jou!   In het nieuwe schooljaar gaan we...
lees meer

Loopbaan en Leiderschap

14 september 2021
Loopbaan en Leiderschap schooljaar 2021 - 2022 Wil jij verkennen of leidinggeven bij je past? Ontdekken wat je nog meer wilt en kunt? Dan is de leergang Loopbaan en Leiderschap iets voor...
lees meer

Nieuwe bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

22 augustus 2017
Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht. Hier vind je een overzicht van de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in het primair...
lees meer

Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair onderwijs

22 augustus 2017
Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen...
lees meer

Kom je in aanmerking voor subsidie?

19 april 2017
Via de reguliere bekostiging krijgt ieder schoolbestuur middelen voor professionele ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast zijn er verschillende subsidies. Wil je weten voor welke subsidies je...
lees meer

Nieuwe CAO primair onderwijs definitief

13 juni 2016
Vanaf 1 juli 2016 is er definitief een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft ingestemd met het nieuwe cao-akkoord. De AOb was de laatste bond die nog met het...
lees meer

Gebruik je scholingsbudget voor loopbaan-ontwikkeling

19 april 2016
Binnenkort hebben veel leerkrachten weer een functioneringsgesprek met hun leidinggevende. In zo’n gesprek komt natuurlijk ook professionalisering en scholing aan de orde. Elke leerkracht...
lees meer

Speciale lerarenpool vluchtelingenklas

30 maart 2016
Volgens het COA zijn er half maart 4400 vluchtelingenkinderen in de basisschoolleeftijd in Nederland. Dat aantal zal stijgen door onder andere gezinshereniging. Naar verwachting zijn er minstens 300...
lees meer

Ontdek je talent op Ruim baan voor PO

14 maart 2016
Het Loopbaancentrum Oost Gelderland is ooit opgezet met subsidie via het Arbeidsmarktplatform. De website 'Ruim baan voor PO' is een initiatief van datzelfde Arbeidsmarktplatform. We brengen...
lees meer

Een carrière in het voortgezet onderwijs? Maak gebruik van Vierslagleren!

8 maart 2016
Landelijk gezien is er in het voortgezet onderwijs een tekort aan docenten voor bepaalde vakken. Denk je erover om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Maak dan gebruik van de mogelijkheden...
lees meer

Lerarenregister vanaf 2017 verplicht

8 september 2015
Leraren die werken in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moeten vanaf 2017 geregistreerd staan in het Lerarenregister om hun vak te mogen uitoefenen. Geregistreerde docenten laten...
lees meer