Lerarenregister vanaf 2017 verplicht

8 september 2015

Leraren die werken in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moeten vanaf 2017 geregistreerd staan in het Lerarenregister om hun vak te mogen uitoefenen. Geregistreerde docenten laten zien dat ze bevoegd zijn en hun kennis up-to-date houden. Onlangs stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel dat dit regelt.

Kijk voor meer informatie op www.registerleraar.nl


overzicht nieuws