Een carrière in het voortgezet onderwijs? Maak gebruik van Vierslagleren!

8 maart 2016

Landelijk gezien is er in het voortgezet onderwijs een tekort aan docenten voor bepaalde vakken. Denk je erover om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Maak dan gebruik van de mogelijkheden van Vierslagleren! Met Vierslagleren vergroot je de kans op het vinden van een baan én je kunt tegelijkertijd je lesbevoegdheid in een tekortvak halen.

Bij Vierslagleren vormen een startende docent en een ervaren leraar een duo. De zittende docent volgt een master of een tweedegraadsopleiding voor een (extra) bevoegdheid. Hij of zij krijgt een Lerarenbeurs én twee jaar lang extra studieverlof. De startende leraar vult de vrijgekomen uren in, krijgt een aanstelling voor minimaal 0,5 fte en volgt tegelijkertijd een tweede- of eerstegraadsopleiding in een tekortvak.

Vierslagleren in het VO is uitermate geschikt voor leerkrachten in het primair onderwijs of afgestudeerde PABO-studenten die willen doorstromen naar een tekortvak in het voortgezet onderwijs. De tekortvakken in het VO zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, levensbeschouwing, aardrijkskunde en een aantal praktijkvakken in het vmbo.

Voor meer informatie lees de flyer of ga naar www.voion.nl/vierslagleren

 


overzicht nieuws