Nieuwe bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

22 augustus 2017

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht.

Hier vind je een overzicht van de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in het primair onderwijs.

Op 13 april 2017 heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijziging in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten. Naar aanleiding daarvan heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister. Met de beantwoording van deze vragen op 22 juni worden de wijzigingen definitief en is de invoering vastgesteld op 1 augustus 2017.

Bron: PO-raad


overzicht nieuws