Extra stimuleringsregelingen zij-instroom RAP Oost-Nederland

Extra stimuleringsregelingen zij-instroom RAP Oost-Nederland

De regionale aanpak personeelstekort (RAP) heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken. Dit gebeurt door het toekennen van RAP-subsidies aan de betreffende regio’s. Regio Oost-Nederland heeft twee RAP aanvragen gedaan die zijn toegekend. 

In samenspraak met de regio’s is er een plan gemaakt voor de besteding van deze subsidies. Dit plan is te lezen op de Besturenpagina van de website van Loopbaancentrum Oost Nederland (hiervoor dien je in te loggen).

Zij-instromers

Eén van de speerpunten in dit plan betreft het opleiden van nieuwe leerkrachten. De focus ligt onder andere op het aantrekken, opleiden en behouden van zij-instromers. De afgelopen jaren heeft de RAP, samen met een werkgroep, al een hoop gerealiseerd. Zo kunnen we met ondersteuning van een factsheet de routes die de zij-instromer kan afleggen inzichtelijk maken. Daarnaast heeft de RAP een loket geopend voor geïnteresseerde kandidaten waar zij geholpen worden om de juiste keuze te maken in de verschillende manieren van zij-instroom. Denk aan zijinstroom-in-beroep, zij-instroom-in-opleiding, verkorte deeltijd, etc. Ook heeft de RAP een digitaal platform ontwikkeld: Podium. Podium is dé plek waar beschikbare potentiële zijinstromers zichzelf kunnen presenteren aan de scholen. Zo kunnen de scholen gemakkelijk in contact komen met kandidaten.

Stimuleringsmaatregel

Als extra stimuleringsmaatregel voegt de RAP per 1 april 2023 twee mogelijkheden toe: 

  1. Een bijdrage aan het geschiktheidsassessment zij-instroom dat de PABO afneemt van max. €2.500,- per assessment
  2. Een bijdrage voor de begeleiding in de vorm van een flanksubsidie van een zij-instromers-inberoep (ZiB) van max. €5.000,- per zij-instromer-in-beroep

De declaraties en de aanvragen van de flanksubsidie kunnen tussen 01-04-2023 en 31-12-2023 worden aangevraagd. Er zijn hiertoe twee formulieren ontwikkeld. Kijk daarvoor en meer informatie op deze pagina.