Regionale aanpak persoonstekort

Regionale aanpak persoonstekort

Het personeelstekort in het primaironderwijs is een groeiend probleem. Samenwerking in de regio biedt de grootste kans om het personeelstekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt wordt namelijk sterk regionaal bepaald. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderijs stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

In regio Oost-Nederland hebben daarom vijftig schoolbesturen in het primair- en speciaalonderwijs en twee PABO’s de handen ineen geslagen en werken zij samen aan het oplossen van het lerarentekort in deze regio. Benieuwd welke schoolbesturen en PABO's er meedoen? Bekijk hier een overzicht. 
 

Hieronder is weergegeven om welke regio het gaat:

Landkaart_regio_RAP.png