Stimuleringsregeling voor startende studenten Zij-instroom-in-opleiding (deeltijd pabo) Oost-Nederland

Stimuleringsregeling voor startende studenten Zij-instroom-in-opleiding (deeltijd pabo) Oost-Nederland

Overweeg jij om een deeltijdopleiding aan de Pabo te starten? Lees snel verder!

Loopbaancentrum Oost Nederland werkt vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid dat alle kinderen recht hebben op kwalitatief goed basisonderwijs, verzorgd door vitaal en kwalitatief goed onderwijspersoneel. Zij willen regionaal samenwerken, verbinden en krachten bundelen om de werkgelegenheid optimaal te faciliteren. Op individueel werknemersniveau én bovenbestuurlijk. De bedoeling is om mensen te inspireren, te ondersteunen, er mee te sparren en maatwerkoplossingen te bieden om samen te bouwen aan een krachtige en vitale basisonderwijsregio! Alle activiteiten zijn hierbij gericht op het vergroten of behouden van de inzetbaarheid van de medewerkers in het primair onderwijs in de regio.

In dit kader ontplooit Loopbaancentrum Oost Nederland diverse initiatieven. Eén van deze initiatieven is het bevorderen van zij-instromers-in-opleiding (alle varianten van de deeltijd-pabo). Dit initiatief is vormgegeven in deze Stimuleringsregeling ZiO. Doel van de regeling is het wegnemen van financiële belemmeringen voor studenten die overwegen om een deeltijdopleiding aan de Pabo te gaan volgen en daarmee het aantal studenten dat deze opleiding kan starten te verhogen. Vanuit een subsidie van de Provincie Gelderland kunnen wij, in samenwerking met Iselinge Hogeschool of Hogeschool Saxion, via deze regeling, een aantal startende studenten aan de deeltijd-pabo voorzien in een substantiele tegemoetkoming van de studiekosten.

Wat bieden wij?

Deze Stimuleringsregeling ZiO voorziet de student die een deeltijdopleiding aan de Pabo gaat volgen (alle varianten) in een tegemoetkoming van de studiekosten (college- en/of instellingsgeld en aanschaf van studieboeken) tot een maximum van €6.000,-. Deze tegemoetkoming wordt verstrekt op declaratiebasis. De regeling heeft een budget tot 15 aanvragen. (op=op, op volgorde van aanmelding)

Voor wie?

Voor iedereen die woonachtig is in de Provincie Gelderland en tussen 01-04-2024 en 31-12-2024 gaat starten aan de deeltijdopleiding van één van de deelnemende Pabo’s. Bij aanvang van de deeltijdopleiding kan een student een dienstbetrekking hebben van max. 0,6 fte. Dit wegens de studiebelasting die de deeltijdopleiding vergt.

De regeling geldt uitdrukkelijk voor startende studenten. Studenten die de deeltijdopleiding reeds volgen komen niet in aanmerking voor deze regeling. Ook studenten die de reguliere voltijdspabo of de zij-instromer-in-beroep variant gaan volgen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Toewijzing

De toewijzing van de stimuleringsregeling ZiO loopt via het speciale aanvraagformulier. Deze dient ingediend te worden bij de instroommakelaar van Loopbaancentrum Oost Nederland via m.vanesch@loopbaancentrum-on.nl. De instroommakelaar besluit op volgorde van binnenkomst of een persoon in aanmerking komt voor de stimuleringsregeling. Het besluit van de instroommakelaar is onherroepelijk, bezwaar maken is niet mogelijk.

Aanvraagprocedure

De regeling staat open voor deeltijdstudenten die tussen 01-04-2024 en 31-12-2024 starten met de opleiding. De student die gaat starten met een deeltijdopleiding vult een aanvraagformulier in. De student hoort binnen 14 dagen van de instroommakelaar van Loopbaancentrum Oost Nederland of de aanvraag wordt gehonoreerd. Nadat de student daadwerkelijk gestart is met de deeltijdopleiding kan de student bepaalde kosten declareren bij Loopbaancentrum Oost Nederland. Dit geschiedt middels het declaratieformulier.

Wat kan de student declareren:

  • Het betaalde college- en/of instellingsgeld (1 x per jaar achteraf)
  • Aangeschafte boeken (1 x per jaar achteraf)

Overige bepalingen:

  • De student studeert aan Iselinge Hogeschool of Hogeschool Saxion.
  • De student woont in de Provincie Gelderland.
  • Het totaal aan declaraties per student mag nooit hoger zijn dan € 6.000,-. Indien de student dit declaratieplafond heeft bereikt, stopt de mogelijkheid tot declareren.
  • De student kan alleen declareren als hij of zij de deeltijdstudie actief volgt. Indien de student onverhoopt besluit de opleiding tussentijds te staken of te beëindigen, stelt het onmiddellijk de instroommakelaar van Loopbaancentrum Oost Nederland op de hoogte via m.vanesch@loopbaancentrum-on.nl. Na beëindiging kan er niet meer worden gedeclareerd.
  • Indien de student betaalde werkzaamheden verricht, bedraagt de dienstbetrekking tijdens de deeltijdoplijding maximaal 0,6 fte (i.v.m. de studiebelasting).
  • De student heeft de afgelopen 2 jaar geen pabo-opleiding gevolgd.

Vragen?

Voor meer informatie over (de afwikkeling van) deze regeling kan er contact opgenomen worden met de instroommakelaar van Loopbaancentrum Oost Nederland via m.vanesch@loopbaancentrum-on.nl.