Voorstellen Jeanne Weenink

Voorstellen Jeanne Weenink

“Als je plezier hebt in wat je doet, hoef je geen dag te werken”

Aldus Jeanne Weenink, woonachtig in Zevenaar. Ik zal me kort even voorstellen. Ik heb een achtergrond in de zorg in diverse functies. Een tijd geleden heb ik ook mijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Uiteindelijk ben ik mijn eigen adviesbureau gestart. 

Vanaf het volgende schooljaar ga ik met veel enthousiasme starten bij het Loopbaancentrum Oost Nederland. Ik ga José Jansen en Marjory Vermeegen ondersteunen in de begeleiding van de diverse loopbaantrajecten in de regio. Ik kijk er naar uit om jullie organisatie en medewerkers beter te leren kennen. 

Verandering in je loopbaan is mogelijk wanneer je de opvattingen over mogelijkheden ter discussie durft te stellen. Vaak zit je vast aan oude opvattingen over wie je “moet” zijn of worden. Vragen als: Hoeveel invloed heb ik op mijn leven? Wat doen mensen precies die het werk doen wat ze het liefste doen? Hoe komt het dat er mensen zijn die gericht zijn op het goede in het leven, terwijl anderen dat niet lukt? Wat levert het overwinnen van angst op? Hoe werkt motivatie? Wanneer ontwikkelt iemand zich optimaal? Wat gun je jezelf? Onbewuste normen, waarden en gedragspatronen blijken meer invloed te hebben en kunnen je in de weg staan. Naast je loopbaan wil je ook nog genieten van je privéleven. Daarnaast heb je nog een relatie met de wereld waartoe je je verhoudt en waarin je al of niet voldoende ruimte voor jezelf creëert. Tenslotte is het de vraag met welke intensiteit je wilt leven. 

Als loopbaanadviseur begeleid en ondersteun ik mijn cliënt bij het vitaliseren van het loopbaanperspectief door het (her)ontdekken van eigen kwaliteiten, talenten en ambities, al dan niet binnen het onderwijs. Betrokkenheid, met voldoende ruimte voor gedachten en gevoelens, maar tegelijkertijd met nieuwgierigheid en afstand kunnen kijken en luisteren. Ik ga voor een oplossingsgerichte aanpak: de oplossing is het uitgangspunt, niet het probleem. Maar wel met resultaat!

Hartelijke groet,

Jeanne Weenink

E: j.weenink@loopbaancentrum-on.nl

T: 06-51122200

Foto Jeanne 3.JPG