Over ons

Over ons

Activiteiten en inzet Loopbaancentrum Oost Nederland   

Algemeen

Het Loopbaancentrum Oost Nederland (LBC) werkt vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid dat alle kinderen recht hebben op kwalitatief goed onderwijs, verzorgd door vitaal en kwalitatief goed onderwijspersoneel dat in haar kracht staat.

LBC wil regionaal samenwerken, verbinden en krachten bundelen om de werkgelegenheid optimaal te faciliteren. Op individueel werknemers-niveau én ook boven-bestuurlijk. 

De bedoeling is te inspireren, te ondersteunen, te sparren en maatwerk- oplossingen te bieden om samen te bouwen aan een krachtige en vitale onderwijsregio! De activiteiten zijn gericht op het vergroten of behouden van de inzetbaarheid van de medewerkers in het primair onderwijs in de regio. 

Doel: 
“Samen bouwen aan een krachtige en vitale onderwijsregio” 

Activiteiten

De activiteiten zijn ingericht via de volgende thema’s:

Werven – bevoegd en onbevoegd onderwijspersoneel voor de regio te werven

 • Herstarters
 • Zij-instromers
 • Professionals voor de app Podium (Loopbaancentrumoostnederland.nl)

Matchen - vraag en aanbod van schoolbesturen en kandidaten voor de regio inzichtelijk maken

 • Regionale vacaturebank op de website
 • App Podium
 • Intake zij-instromers, aanbieden aan schoolbesturen

Opleiden – belangstellenden voor het beroep van groepsleerkracht

 • Instroommakelaar: werving van geschikte kandidaten en het creëren van leerwerkplekken
 • Inzetbaar maken van herstarters

Begeleiden – van zittend personeel in de regio

 • Loopbaanvraagstukken en mobiliteit op individueel-, werknemer- én boven bestuurlijkniveau
 • Begeleiding van startende leerkrachten in samenwerking met de opleidingsscholen

Professionaliseren

 • Het organiseren en aanbieden van diverse leergangen: Leergang Loopbaan & Leiderschap en Leergang IB naar KC

Behoud van personeel

 • Oriënterende loopbaangesprekken en loopbaankoerstrajecten voor werknemers gericht op loopbaan, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
 • Re-integratie trajecten bij ziekte en loopbaanvraagstukken
 • Aanbieden van de Route Perspectief i.s.m. VfPf om werknemers bij dreigend ontslag snel en effectief naar ander werk te begeleiden en de uitkeringskosten van besturen te beperken

Overige dienstverlening

 • Organiseren en voorzitten van het Netwerk P&O
 • Faciliteren schoolbesturen in de Pensioencommunicatie door ABP workshops en bijeenkomsten voor werknemers te organiseren
 • Het Loopbaancentrum is het centrale loket voor alle arbeidsmarktvragen en werkt samen met de besturen in de regio: het UWV, het WSP, ARBO en het VfPf (vervangings – en participatiefonds)
portrait-teacher-female-holding-book.jpg
Landkaart_regio_RAP.png

Deelnemende regio

Regionale aanpak persoonstekort

Het personeelstekort in het primaironderwijs is een groeiend probleem. Samenwerking in de regio biedt de grootste kans om het personeelstekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt wordt namelijk sterk regionaal bepaald. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderijs stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

In regio Oost-Nederland hebben daarom vijftig schoolbesturen in het primair- en speciaalonderwijs en twee PABO’s de handen ineen geslagen en werken zij samen aan het oplossen van het lerarentekort in deze regio. Benieuwd welke schoolbesturen en PABO's er meedoen? Bekijk hier een overzicht.