Stimuleringsregeling Zij-Instroom in Opleiding (ZiO)

Stimuleringsregeling Zij-Instroom in Opleiding (ZiO)

Loopbaancentrum Oost Nederland betaalt mee aan je deeltijd opleiding!

 

Wil je graag instromen in het onderwijs? Twijfel dan niet langer!

Op dit moment kampt het basisonderwijs namelijk met een lerarentekort. De prognoses wijzen uit dat dit lerarentekort langere tijd zal aanhouden. Om de benodigde leraren voor de klas te krijgen worden er door Loopbaancentrum Oost Nederland diverse initiatieven ontplooid. Een van deze initiatieven is het bevorderen van zij-instromers. Zij-instromers zijn instromers vanuit een ander beroep die zich laten (om)scholen tot leraar basisonderwijs. Voor een deel van de ZiO’s geldt dat zij instellingscollegegeld moeten betalen. Om ook deze groep te stimuleren om het deeltijdtraject tot leraar basisonderwijs op de pabo te gaan volgen biedt Loopbaancentrum Oost Nederland samen met Iselinge Hogeschool (Doetinchem) en Hogeschool Saxion (Deventer) een stimuleringsregeling aan waarmee studenten een substantiële financiële bijdragen kunnen ontvangen. Lees snel verder.

Zij-instromer-in-opleiding

Zij-instromen kan in sommige gevallen direct in een baan als leraar (zij-instromer-in-beroep), maar ook door een verkorte variant van de pabo in deeltijd te gaan volgen (zij-instromer-in-opleiding). Het voordeel van zij-instromen-in-opleiding is dat je niet direct als verantwoordelijk leerkracht voor de klas staat. Je volgt dan een twee- tot vierjarige deeltijdopleiding aan een pabo en gaat daarna pas als bevoegd leraar voor de klas.

MH171010-P161.jpg

Wat houdt zo’n stimuleringsregeling in?

De stimuleringsregeling ZiO voorziet in een bijdrage in de studiekosten voor bepaalde zij-instromers-in-opleiding. Hieronder geven we meer informatie.

Voor wie?

Onderstaande studenten kunnen de stimuleringsregeling aanvragen:

  • Je start tussen 1 mei en 31 december 2024 met een deeltijdopleiding aan Hogeschool Saxion of Iselinge Hogeschool.
  • Indien je betaalde werkzaamheden verricht, bedraagt je dienstbetrekking tijdens de deeltijdopleiding maximaal 0,6 fte (i.v.m. de studiebelasting)
  • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen pabo-opleiding gevolgd.
  • Je woont in de provincie Gelderland

Kom je in aanmerking? Lees verder!

Voor hoelang en wanneer?

Studenten die in aanmerking komen kunnen maximaal twee studiejaren van deze regeling gebruik maken 

De student kan alleen declareren als hij of zij de deeltijdstudie actief volgt. Indien de student onverhoopt besluit de opleiding tussentijds te staken of te beëindigen, stelt het onmiddellijk de instroommakelaar van het Loopbaancentrum Oost Nederland op de hoogte via m.vanesch@loopbaancentrum-on.nl. Na beëindiging kan er niet meer worden gedeclareerd.

Het aanvragen van deze regeling is mogelijk zolang het budget het toelaat (op is op, toewijzing op volgorde van aanmelding).

Hoe hoog is de bijdrage?

Het totaal declaraties per student kan nooit hoger zijn dan €6.000,-. Indien de student dit declaratieplafond heeft bereikt, stopt de mogelijkheid tot declareren.

Hoe werkt de uitbetaling?

Je betaalt het bedrag aan (instellings)collegeld en boeken zelf. Je kunt jaarlijks een declaratie indienen via het declaratieformulier. Tot en met het declaratieplafond is bereikt krijg je de vergoeding van het Loopbaancentrum Oost Nederland.

In aanmerking komende studenten ontvangen deze bijdrage jaarlijks zodat bij eventuele onverhoopte tussentijdse beëindiging niet het gehele bedrag is verstrekt. 

Wil je de stimuleringsregeling aanvragen?

Vul dan het aanvraagformulier in en mail dit aan m.vanesch@loopbaancentrum-on.nl

Je hoort binnen 14 dagen van de instroommakelaar van Loopbaancentrum Oost Nederland of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Vragen?

Meer informatie over de stimuleringsregeling is te lezen in deze flyer

Voor overige vragen over (de afwikkeling van) deze regeling kunt u contact opnemen met de instroommakelaar van Loopbaancentrum Oost Nederland via m.vanesch@loopbaancentrum-on.nl.

Disclaimer

Aan deze regeling kunnen geen rechten worden ontleend. De instroommakelaar kan in alle gevallen besluiten dat er, om moverende redenen, wel of niet zal worden uitgekeerd.