Stimuleringsregeling Zij-Instroom in Opleiding (ZiO)

Stimuleringsregeling Zij-Instroom in Opleiding (ZiO)

Wil je graag instromen in het onderwijs? Twijfel dan niet langer!

Op dit moment kampt het basisonderwijs namelijk met een lerarentekort. De prognoses wijzen uit dat dit lerarentekort langere tijd zal aanhouden. Om de benodigde leraren voor de klas te krijgen worden er door Loopbaancentrum Oost Nederland diverse initiatieven ontplooid. Een van deze initiatieven is het bevorderen van zij-instromers. Zij-instromers zijn instromers vanuit een ander beroep die zich laten (om)scholen tot leraar basisonderwijs. Voor een deel van de ZiO’s geldt dat zij instellingscollegegeld moeten betalen. Om ook deze groep te stimuleren om het deeltijdtraject tot leraar basisonderwijs op de pabo te gaan volgen biedt Loopbaancentrum Oost Nederland samen met Iselinge Hogeschool (Doetinchem) en Hogeschool Saxion (Deventer) een stimuleringsregeling aan die de student kan ontvangen. Lees snel verder.

Zij-instromer-in-opleiding

Zij-instromen kan in sommige gevallen direct in een baan als leraar (zij-instromer-in-beroep), maar ook door een verkorte variant van de pabo in deeltijd te gaan volgen (zij-instromer-in-opleiding). Het voordeel van zij-instromen-in-opleiding is dat je niet direct als verantwoordelijk leerkracht voor de klas staat. Je volgt dan een twee- tot vierjarige deeltijdopleiding aan een pabo en gaat daarna pas als bevoegd leraar voor de klas.

MH171010-P161.jpg

Wat houdt zo’n stimuleringsregeling in?

De stimuleringsregeling ZiO voorziet in een bijdrage in de studiekosten voor bepaalde zij-instromers-in-opleiding. Hieronder geven we meer informatie.

Voor wie?

Onderstaande studenten kunnen de stimuleringsregeling aanvragen:

  • Studenten die de deeltijd pabo-opleiding gaan volgen aan Hogeschool Saxion of Iselinge Hogeschool
  • Studenten die niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld voldoen en een hoger bedrag aan instellingscollegegeld dienen te betalen om aan de opleiding deel te kunnen nemen (lees hieronder nadere uitleg)
  • Studenten die niet in aanmerking komen voor andere subsidieregelingen (OpIJver en STAP-budget uitgesloten)
  • Studenten die woonachtig zijn in de provincie Gelderland

Kom je in aanmerking? Lees verder!

Voor hoelang en wanneer?

Studenten die in aanmerking komen kunnen maximaal twee studiejaren van deze regeling gebruik maken en dienen de deeltijdopleiding in collegejaar 2023/2024 te starten. In het tweede jaar (2024/2025) dient er aan de studievoortgangseis te worden voldaan.

Het aanvragen van deze regeling is mogelijk zolang het budget het toelaat.

Hoe hoog is de bijdrage?

De hoogte van de bijdrage is het verschil tussen het instellingscollegegeld en het wettelijke collegegeld.

Hoe werkt de uitbetaling?

Je betaalt bij de onderwijsinstelling het totale bedrag aan instellingscollegegeld en krijgt het bedrag tot en met het wettelijke collegegeld vergoed vanuit Loopbaancentrum Oost Nederland.

In aanmerking komende studenten ontvangen deze bijdrage jaarlijks zodat bij eventuele onverhoopte tussentijdse beëindiging niet het gehele bedrag is verstrekt. Ook ontvangen zij in het tweede collegejaar het geld zodra het eerste jaar nominaal is voltooid (studievoortgangseis).

Wil je de stimuleringsregeling aanvragen?

Meld je dan bij één van de twee aangesloten pabo’s! Er wordt samen gekeken of er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en vervolgens ontvang je een aanvraagformulier van het loopbaancentrum. Deze dient samen met de benodigde bewijsstukken bij Loopbaancentrum Oost Nederland aangeleverd te worden. Zij bepalen dan of de bijdrage wordt toegekend en stelt tevens de hoogte van de bijdrage vast.

make-a-phone-call-5190645_1920.jpg

Wanneer betaal ik wettelijk collegegeld en wanneer instellingscollegegeld?

Je betaalt wettelijk collegegeld als je voldoet aan onderstaande eisen. In de andere gevallen moet je het instellingscollegegeld betalen. Wil je meer over deze eisen lezen? Kijk dan de website van DUO of de Rijksoverheid. Heb je vragen over welk collegegeld je moet betalen? Neem dan contact op met de hogeschool waar je wil studeren.

Wettelijk collegegeld

Je betaalt wettelijk collegegeld als je aan onderstaande eisen voldoet:

  • Je hebt de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn alle lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, Suriname en IJsland. Als je in Nederland verblijft bij een familielid (met de Nederlandse nationaliteit), dan voldoe je ook aan deze eis en betaal je dus het wettelijk collegegeld.
  • Je hebt je ingeschreven bij een bekostigde hogeschool voor een opleiding. Zowel Hogeschool Saxion als Iselinge Hogeschool zijn bekostigde hogescholen.
  • Je hebt nog geen eerdere graad behaald op hetzelfde niveau als de opleiding waar je je voor inschrijft. Als je al een bachelor- of masteropleiding hebt afgerond, maar nu voor het eerst een onderwijs- of zorgopleiding gaat volgen, betaal je het wettelijke collegegeld in plaats van het instellingscollegegeld.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor wettelijk collegegeld? Dan betaal je instellingscollegegeld, behalve als je voor de eerste keer begint met een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.