Vacature Coördinator Brede School

Bestuur/organisatie Stichting Welzijn Lochem
School/locatie Stichting Welzijn - Lochem
Functie Coördinator Brede School
Omvang 32 uur per week
Type vacature Open voor alle sollicitanten
Reageren voor 24 januari 2019

Wij zoeken een Coördinator Brede School (m/v) voor 32 uur per week.

Ben jij die spin in het web van scholen en maatschappelijke organisaties die alles op perfecte wijze aan elkaar weet te verbinden? Dan zijn wij op zoek naar jou.

De coördinator Brede School levert een bijdrage aan het vergoten van de ontwikkelkansen van opgroeiende kinderen binnen de gemeente Lochem door actief verbindingen te leggen tussen scholen en organisaties die betrokken en actief zijn in de leefwereld van kinderen van 4 t/m 12 jaar. De Brede school opereert in het preventieve veld, waarin we streven naar een inclusieve samenleving waarin alle kinderen kunnen meedoen.

Organisatie

SWL is een onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor alle burgers, jong en oud, zelfstandig en kwetsbaar in de gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal “versterkt en ondersteunt SWL bewoners en initiatieven. SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van visie tot uitvoering. Zonder winstoogmerk het algemeen belang dienend.

Ons beleid toetsen wij aan 5 kernwaarden: De kernwaarden van SWL zijn:

 • Preventief: Signaleren, analyseren en verwijzen. Ondersteuning op maat met tot doel onszelf overbodig te maken.
 • Onafhankelijk: Klant staat centraal en gaat boven het organisatiebelang. Gemeenschap burger en initiatief zien wij als opdrachtgever.
 • Verbindend: Smeerolie van de samenleving.
 • Ondersteunend: Op de Achtergrond. Klanten en initiatieven op de voorgrond. Eigenaarschap (regie) blijft bij de klant.
 • Lokaal: Geworteld in de samenleving, weten wat er speelt en reageren vroeg en snel op signalen.

Functieomschrijving

Oriënteren, signaleren en contacten leggen

 • Oriënteert zich op de doelgroep, legt contacten en signaleert wensen, behoeften,problemen en ambities;
 • Analyseert de wensen, behoeften, problemen en ambities van dedoelgroep;
 • Vertaalt de wensen, behoeften, problemen en ambities naar mogelijkeoplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een project, een bestaande of nieuwe dienst;
 • Signaleert laatste ontwikkelingen in eigen vakgebied, zowel theoretisch als praktischen publiceert hierover;
 • Verzorgt publiciteit over het aanbod van het Brede school programma;
 • Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met onder andere doelgroep, potentiële doelgroep, basisscholen, gemeentelijke instanties, relevante organisaties en vrijwilligers.

Informatie en advies geven

 • Adviseert de gemeente Lochem over ontwikkelingen in de gemeente rond opgroeiende kinderen naar aanleiding van signalen uit het werkveld;
 • Deelt structureel relevante kennis, informatie en trends met scholen en netwerkpartners;
 • Organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor opvoeders (ouders en/of professionals) jeugd 2 0 t/m 12 jaar, waarbij kennis verwerven en netwerken centraal staat;
 • Organiseert bijeenkomsten voor externe aanbieders van projecten op het gebied van sport/gezonde leefstijl, cultuur en zorg en welzijn.

Dienstverlening optimaliseren

 • Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Ontwikkelt maatwerk door innovatie op het gebied van projecten die aansluiten bij de veranderende wensen in het onderwijs, aansluitend op onderwijsconcepten;
 • Biedt ondersteuning bij innovatie en doorontwikkeling van projecten team jeugd; • Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de (directe) dienstverlening op individueelen instellingsniveau en doet voorstellen in een overleg;
 • Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in hetalgemeen.

Ontwikkelen en regisseren plan van aanpak rond nieuwe doelstellingenkader Combinatiefuncties gemeente Lochem

Leefbare kernen:

 • leefbaarheid bevorderen kernen
 • vraaggericht werken vanuit behoefte in de kern
 • lokale integrale verbindingen tot stand brengen
 • sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten in de kern versterken
 • diverse doelgroepen en leeftijdsgroepen (0-100jaar) samenbrengen

Ontwikkelingskansen:

 • verenigingen duurzaam versterken en innoveren van sportverenigingen sport-beweeg en cultuuractiviteiten op en rond de scholen versterken
 • kwetsbare doelgroepen meer in aanraking laten komen met sport-cultuuractiviteiten
 • talentontwikkeling van kwetsbare doelgroepen stimuleren

Functie-eisen

Wat verwachten we van jou:

Kennis:

 •  HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van de lokale- en landelijke sociale kaart;
 • Kennis van (overheids-)instellingen, beleid, procedures enrichtlijnen;
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep;
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot ontwikkeling van kinderen.

Professionele competenties

 • Taak- en resultaatgericht
 • Praktisch en analytisch
 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen;
 • Coördinerende en coachende vaardigheden
 • Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling
 • Bruggenbouwer, om mensen en organisaties te binden;
 • Communicatief en sociaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Projectmanagementvaardigheden;

Persoonlijke competenties

 • Helicopterview
 • Inlevings- en invoelingsvermogen
 • Innovatief en creatief
 • Reflectie en ontwikkeling
 • Affiniteit met kinderen / jeugd
 • Diplomatiek
 • Inspirerend en overtuigend
 • Kan goed plannen en organiseren
 • Stressbestendig en flexibel

Aanbod en procedure:

Wat mag jij verwachten:

 • Een afwisselende en verantwoordelijke baan.
 • Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering.
 • Een sociale en prettige werkomgeving.
 • Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk. De cao kent onder andere een 13e maand.
 • De functie is ingedeeld in salarisschaal 8.
 • Een aanstelling in eerste instantie voor één jaar.

Wil je solliciteren naar deze functie?

Vragen over de functie en/of procedure?

Voor informatie over de inhoud van de functie en informatie over de procedure neem dan contact op met Bram Buiting, directeur: 0573-29 70 00 of Sonja Peterse, coördinator Brede School: 06-33081713 of via de mail: a.israel@welzijnlochem.nl

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 23 januari 2019 door een C.V. en motivatiebrief te sturen naar: Anita Israel, managementassistent: E-mail: sollicitaties@welzijnlochem.nl . De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op: Donderdag 31 januari 2019.