Vacature Intern Begeleider onderbouw

Bestuur/organisatie Innerwaard
School/locatie IKC De Brug - Westervoort
Functie Intern Begeleider onderbouw
Omvang 0,4
Type vacature Open voor alle sollicitanten
Reageren voor 28 februari 2019

 

IKC De Brug zoekt met ingang van 1 augustus 2019 een:

Intern Begeleider onderbouw

WTF 0,4

 

De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg (onderbouw) binnen de school,
onder verantwoordelijkheid van de directeur. Hij/zij ondersteunt i.s.m. de IB-er van de bovenbouw collega’s bij het uitvoeren van activiteiten in het kader van de zorgverbreding en zorgt voor afstemming van deze activiteiten op school- en groepsniveau.
Van de toekomstige IB-er wordt verwacht dat hij of zij de IB-opleiding (Master) heeft gevolgd of bereid is deze te gaan volgen.
 

Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • leraren en pedagogisch medewerkers kan coachen bij het leren en begeleiden van onze (zorg) leerlingen in de groep
 • uitgaat van het principe dat ieder kind leerbaar is
 • mee kan werken aan het realiseren van een doorgaande lijn voor kinderen van 2-12 jaar
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
 • goed kan plannen en organiseren
 • over pedagogische vaardigheden beschikt, die nodig zijn bij het omgaan met zorgleerlingen
 • het team kan begeleiden bij data analyse en samen leren van opbrengsten
 • interpersoonlijk, pedagogisch en didactisch stevig in de schoenen staat
 • gevoel voor humor heeft, kan relativeren en flexibel is
 • graag samenwerkt met collega’s en ouders vanuit gelijkwaardigheid en een professionele houding
 • ambities heeft en openstaat voor ontwikkeling op persoonlijk vlak.

 

Wij zijn een IKC dat:

 • van en met elkaar wil leren
 • onderwijs en opvang biedt aan ongeveer 300 kinderen
 • volop in ontwikkeling is, wij geven bijvoorbeeld Engels vanaf onze kleutergroepen
 • werkt vanuit een doorgaande lijn in opvang, onderwijs en ontwikkeling
 • in de onderbouw werkt volgens de principes van basisontwikkeling.

 


IKC De Brug biedt:

 • een uitdagende werkomgeving
 • een hardwerkend, enthousiast en gemotiveerd team
 • een prettige collegiale sfeer
 • coaching door collega MT-leden en directie
 • ruimte om actief een rol te vervullen bij de ontwikkeling ons IKC
 • mogelijkheden tot het volgen van een opleiding (IB-er)
 • een salaris conform cao (inschaling in L11 indien aan de criteria hiervoor wordt voldaan).

Ben je enthousiast? Stuur dan je motivatiebrief met je CV voor 28 februari a.s. naar directie@ikc-debrug.nl.

 

Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Stefan de Jonge, directeur, tel. 026-3118974.