Vacature Gedragsexpert

Bestuur/organisatie Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland
School/locatie Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland - Raalte
Functie Gedragsexpert
Omvang 0,6
Type vacature Open voor alle sollicitanten
Reageren voor 20 november 2019

 

Tijdelijke vacature Gedragsexpert binnen het team van het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland


Inleiding:
Een collega van ons gaat met zwangerschapsverlof en daarom zijn wij, voor de periode van 1 december 2019 tot 1 april 2020, op zoek naar een gedragsexpert die onze collega’s binnen de scholen passend kan ondersteunen bij vragen rond gedrag.
Het gaat hierbij om een baan voor 3 dagen (0.6 fte). Werkdagen kunnen in overleg vastgesteld worden.


Overzicht van de werkzaamheden:

 • In overleg met de collega('s) van de betreffende school en de orthopedagoog van de school, vanuit handelingsgericht werken, de inhoud en uitvoering van het ondersteuningsarrangement bepalen. Hiervoor worden in een plan van aanpak doelen voor korte en lange termijn vastgesteld.
 • Uitvoeren van leerling- en leerkrachtbegeleiding op de scholen.
 • Het voeren van overleg met leerkracht, intern begeleider, ouders en andere (extern) betrokkenen.
 • Advisering m.b.t. de verdere begeleiding / opvang van de leerling.
 • In bredere zin delen van expertise m.b.t. gedrag met de collega’s van de scholen.

Wat vragen wij van de nieuwe collega?

 • Ruime ervaring in het (speciaal) basisonderwijs of speciaal onderwijs.
 • Ervaring in het werken met en begeleiden van leerlingen met vragen op het gebied van gedrag.
 • Ervaring in het begeleiden van leraren met een ondersteuningsvraag.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Een gespecialiseerde opleiding (bijv. Speciaal Onderwijs/ Master SEN; Gespecialiseerde opleiding Gedragsexpert) strekt tot aanbeveling.
 • Op een open en constructieve wijze deelnemen aan het uitwisselen van expertise binnen het EPOS-team.
 • Een flexibele, constructieve houding en zelfstandig kunnen functioneren.

In verband met de uitvoering van de werkzaamheden (werkgebied: heel Salland) dient de kandidaat te beschikken over een auto.


Belangstellenden kunnen voor 20 november 2019, per mail (j.scholten@epos-salland.nl),
reageren.

Een motivatiebrief en cv zijn hierbij voldoende. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van EPOS, Jan Scholten.