Vacature Ervaren directeur

Bestuur/organisatie AccentScholengroep
School/locatie CBS Groen van Prinsterer - Aalten
Functie Ervaren directeur
Type vacature Open voor alle sollicitanten
Reageren voor 28 februari 2020

 

Accent zoekt een ervaren directeur voor basisschool de Groen in Aalten.

Startdatum: 1 augustus 2020.

CBS Groen van Prinsterer ( de Groen) in Aalten zoekt een ervaren directeur.


Op de Groen werkt een betrokken, enthousiast en op samenwerking gericht schoolteam van 37 medewerkers samen om het onderwijs aan ruim 360 kinderen te verzorgen.
De kernwaarden van de school zijn aandacht, vertrouwen, veiligheid, eigenheid en identiteit van waaruit elke leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen!
Op termijn zal de Groen deel uit gaan maken van een nog nieuw te vormen inclusieve IKC in Aalten.


Hieronder volgt het functieprofiel van de nieuwe directeur van de Groen zoals door het team, de ouders en het College van Bestuur van Accent is opgesteld.


Functieprofiel:


Accent vraagt een nieuwe directeur voor de Groen die:

 • Vanuit een duidelijke onderwijsvisie op inspirerende wijze leiding kan geven aan de school.
 • Helder communiceert en een open, betrokken, positieve en op samenwerking gerichte houding heeft.
 • Duidelijk sturing geeft aan professionals en hen daarbij ruimte geeft om te excelleren.
 • Zakelijk is en tevens als people manager optreedt.
 • Kan relativeren en een gezonde dosis humor heeft.
 • Helder communiceert en de school in de meest brede zin vertegenwoordigt.
 • Zich inzet voor de christelijke identiteit van de school.
 • De schoolontwikkeling stimuleert en deze relateert aan de maatschappelijke ontwikkelingen.
 • In samenspraak met het team de schoolontwikkelingen die zijn ingezet verder uitwerkt.
 • Streeft naar modern en toekomstgericht onderwijs, open staat voor vernieuwingen en daarbij ook een pas op de plaats durft te maken.
 • In de praktijk van alle dag meedenkt met het schoolteam.
 • Empatisch is en oprechte interesse heeft voor het team, de leerlingen en de ouders.
 • Zichtbaar, toegankelijk en verbindend is.
 • Een onderwijsachtergrond heeft.
 • Transparant is en daadkrachtig optreedt.
 • De kwaliteiten van het schoolteam benut en eigenaarschap aanmoedigt.

 

Wat biedt Accent:

AccentScholengroep is het bevoegd gezag van 18 scholen voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Accent is een dynamische, prettige, professionele organisatie met ongeveer 370 medewerkers. Ruim 3.000 leerlingen volgen onderwijs op een AccentSchool.
Accent biedt volop professionele ruimte aan medewerkers om het vakmanschap te versterken. Hierbij zijn voor Accent de volgende drie uitgangspunten leidend: 1. Eigenaarschap 2. Leren van en met elkaar 3. Leren centraal.


Als directeur van de Groen heb je een veelzijdige en verantwoordelijke functie. Wij bieden je veel uitdagingen als integraal verantwoordelijk schooldirecteur waarbij er volop ruimte is om je verder te ontwikkelen. Het salaris behorend bij deze functie is conform het CAO voor het Primair Onderwijs.


Solliciteren

Als je belangstelling hebt voor deze functie word je van harte uitgenodigd om een
sollicitatiebrief met motivatie en CV vóór 28 februari 2020 per mail te verzenden naar het College van Bestuur van AccentScholengroep.

Emailadres: info@accentscholengroep.nl


De eerste ronde sollicitatiegesprekken wordt gehouden op 10 maart 2020.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.


De sollicitatiecode PO is van toepassing. Zie voor meer informatie www.accentscholengroep.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mieke Aalbers (beleidsmedewerker P&O) of Hennie van Schilt (voorzitter CvB AccentScholengroep). Telefoon: 0543-478444.