Vacature Directeur

Bestuur/organisatie Leerplein055
School/locatie Daltonschool De Reiziger - Apeldoorn
Functie Directeur
Omvang 0,8
Type vacature Open voor alle sollicitanten
Reageren voor 1 oktober 2020

 

 

Leerplein055 in Apeldoorn biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. Daarnaast maken een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor praktijkonderwijs onderdeel uit van Leerplein055. Circa 3700 leerlingen bezoeken dagelijks de openbare (basis)scholen van Leerplein055. Leerplein055-scholen hebben veel aandacht voor plezier in leren en respectvol omgaan met elkaar. Leerplein055 verwacht van alle medewerkers dat zij de kernwaarden vakkundig, verbonden en vastberaden in hun dagelijks handelen centraal stellen.

Leerplein055 zoekt een inspirerende directeur voor daltonschool De Reiziger 
(wtf. 0,8/schaal D12)

 

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is de openbare daltonschool met ongeveer 90 leerlingen in het multifunctionele gebouw dokZuid. Het team van De Reiziger zorgt voor een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer. Daltonschool De Reiziger baseert het onderwijs op de uitgangspunten: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Daltonschool De Reiziger werkt met een continurooster.

 

In dokZuid zijn nog twee andere basisscholen gevestigd, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een kinderopvang. Samen vormen zij de Brede Vleugelschool. In hetzelfde gebouw is een bibliotheek, een wijkcentrum en de jeugdgezondheidszorg gevestigd.

 

Wij zoeken een directeur die

 • voorstander is van openbaar onderwijs;
 • in het bezit is van een schoolleidersdiploma;
 • enthousiast is over het daltononderwijs en in het bezit is van een daltoncertificaat;
 • krachtig en besluitvaardig leiding geeft vanuit een heldere visie;
 • een verbinder is, aanwezig en zichtbaar binnen en buiten de school voor medewerkers, kinderen, ouders en participanten binnen dokZuid;
 • innovatief en communicatief sterk is en over humor beschikt;
 • waarde hecht aan zeer actieve en betrokken collega’s in het directeurenteam.

 

Wij bieden een directeur

 • een benoeming volgens de CAO PO in de functie van directeur in schaal D12 (min. € 3.459,= - en max. € 5.527,=);
 • ondersteuning op diverse gebieden door een professioneel team van het bestuursbureau;  
 • diverse mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling;
 • geen lesgevende taken in het eerste jaar van benoeming.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer H. Wegter, lid college van bestuur, op nummer 055 539 37 50. Voor meer informatie over de school kunt u kijken op www.obsdereiziger.nl
 

Solliciteren?

Uw sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag vóór 1 oktober. Klik hier om te solliciteren via de website van Leerplein055.

 

De eerste gespreksronden zijn op 27 oktober, 28 oktober en 29 oktober (gesprekken worden na 15:00 uur ingepland). Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Daltonschool De Reiziger is een PON school