Vacature Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit

Bestuur/organisatie Accent Scholengroep
School/locatie Accent Scholengroep - Aalten
Functie Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit
Omvang 0,6
Type vacature Open voor alle sollicitanten
Reageren voor 17 mei 2021

 

 

BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS EN KWALITEIT (0,6 fte, schaal 11 cao PO)

Ingangsdatum: 1 augustus 2021

 

Als beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit ontwikkel je beleid. Daarnaast adviseer en ondersteun je het College van Bestuur (CvB), de directeuren, de orthopedagogische dienst en de intern begeleiders bij de ontwikkeling, implementatie en monitoring van onderwijs en kwaliteit. Ook begeleid je medewerkers en activiteiten in het kader van de kwaliteitszorg.

Signaleren, ontwikkelen en monitoren

 • Je bent medeverantwoordelijk voor het monitoren en verbeteren van kwaliteitsbeleid op stichtingsniveau.
 • Je signaleert ontwikkelingen en trends op het gebied van onderwijs en kwaliteit.
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, toezichtkaders en subsidiemogelijkheden. Met deze kennis lever je een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid van Accent en stel je de daarvoor benodigde procedures en instrumenten op.
 • Je brengt de onderwijsresultaten in kaart, je stelt kwaliteitsrapporten op en monitort deze. 
 • Het voorbereiden van en aanwezig zijn bij de bezoeken van de Inspectie van het Onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van jouw opdracht.

Adviseren en afstemmen

 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het CvB met betrekking tot onderwijs en kwaliteit.
 • Je beoordeelt brede onderwijskundige beleidsvoornemens en doet voorstellen voor (bijstelling van) beleid en werkt dit uit.
 • Desgevraagd ben je aanwezig bij bestuurlijke overleggen.
 • Je zorgt voor het onderhouden van contacten met onder meer de Inspectie van het Onderwijs, de gemeenten en overige partners.
 • Je fungeert actief als sparringpartner op verschillende niveaus binnen de organisatie.
 • Je werkt nauw samen met directeuren, orthopedagogische dienst, intern begeleiders, beleidsmedewerkers P&O, financiën, huisvesting en ICT.

Ondersteunen, evalueren en verbeteren

 • Voor de kwaliteitszorg binnen de stichting stel je kaders en procedures op, waaronder criteria aan de hand waarvan het kwaliteitszorgsysteem kan worden geëvalueerd en verbeterd.
 • Je draagt bij aan de kwaliteitszorg van Accent, zorgt voor toegankelijkheid van alle vastgestelde beleidsdocumenten en zorgt ervoor dat deze documenten actueel blijven. 
 • Je stelt rapportages op, zoals het kwaliteitszorgverslag, ten behoeve van het CvB. Je zorgt voor managementinformatie die de ontwikkeling van de organisatie in het algemeen ondersteunt en die sturingsinformatie biedt.
 • Je hebt een actieve rol in de evaluatie van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid en adviseert over mogelijke aanpassingen.
 • Je evalueert breed de onderwijskwaliteit aan de hand van de doelen van Accent. Op basis van de analyses doe je voorstellen voor eventuele bijstellingen.
 • Ook de begeleiding van activiteiten en medewerkers op het terrein van kwaliteitszorg is een onderdeel van jouw werkzaamheden.
 • Ten slotte coördineer en participeer je in werkgroepen.

Wat breng je mee?

 • Afgeronde hbo/wo opleiding, zoals Master (S)EN, Onderwijskunde of Organisatiewetenschappen.
 • Kennis van kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit in het primair onderwijs en de ontwikkelingen op deze beleidsterreinen.
 • Je kunt datagestuurd werken.
 • Je hebt een onderzoekende houding en kunt situationeel inspelen op de diversiteit van onze scholen.
 • Je bent enthousiast, flexibel, resultaatgericht, zelfstandig en kunt planmatig werken.
 • Je hebt voor deze vacature relevante werkervaring.

Waar ga je werken?

AccentScholengroep is het bevoegd gezag van 18 scholen voor basisonderwijs en van 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Accent is een dynamische, professionele en prettige organisatie met ongeveer 370 medewerkers. Bijna 3.000 leerlingen volgen onderwijs op een AccentSchool. Accent biedt volop professionele ruimte aan medewerkers om het vakmanschap te versterken. Hierbij zijn voor Accent de volgende drie uitgangspunten leidend: 1. Eigenaarschap 2. Leren van en met elkaar 3. Leren centraal.

Voor meer informatie:

www.accentscholengroep.nl

De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen school. Op de scholen zijn een directeur, interne begeleiders, leerkrachten, lerarenondersteuners, onderwijsassistenten, conciërges, en administratief medewerkers werkzaam. Indien nodig worden de scholen ondersteund door onze orthopedagogische dienst en/of collegiale intensieve ondersteuning door vakspecialisten. Ook worden de scholen ondersteund door het bestuursbureau op de gebieden P&O, Financiën, Huisvestiging, ICT en een eigen vervangingspoule. Het College van Bestuur van Accent stuurt op hoofdlijnen en geeft direct leiding aan de schooldirecteuren en de medewerkers van het bestuurskantoor.

Het bestuurskantoor is gevestigd te Aalten.

Meer weten?

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 20 mei 2021. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. (Ruud) Kraaijvanger Voorzitter College van Bestuur Accentscholengroep, r.kraaijvanger@accentscholengroep.nl of telefonisch via 0619511462.

Wil je solliciteren? Jouw motivatiebrief met CV (bij voorkeur in 1 document) ontvangen we graag uiterlijk 16 mei via e-mail: personeel@accentscholengroep.nl.

Deze vacature is opengesteld voor medewerkers binnen de AccentScholengroep en geïnteresseerde externen

 

AccentScholengroep is niet aangesloten bij PON