Voor wie

Zowel medewerkers als leidinggevenden kunnen terecht bij het loopbaancentrum.

  • Leerkrachten en ondersteunend personeel

Leerkrachten en ondersteunend personeel van de scholen zijn welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. In dit gesprek analyseren we op welk punt van je loopbaan je staat. We onderzoeken je ambities en kijken samen wat voor jou nodig is. Ook bieden we je handvatten voor een plan van aanpak.

  • Leidinggevenden en (bovenschoolse) directie

Leidinggevenden en (bovenschoolse) directie van de aangesloten besturen vinden bij het loopbaancentrum veel expertise als het gaat over mobiliteit en loopbaan. Op verzoek geven wij voorlichting aan teams over interne en externe mobiliteit. Dit kan bijvoorbeeld op scholingsdagen of teamdagen.
Arbeidsmobiliteit brengt nieuwe ideeën en inspiratie in een team. Organisaties maken optimaal gebruik van talent en zijn daardoor in staat ook de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Wij bieden leidinggevenden en directie- of bestuursleden begeleiding bij en handvatten voor het bevorderen van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.