Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Wanneer je je ziek meldt, krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. In deze wet staat precies waar jij en je werkgever aan moeten houden tijdens ziekte.

Jij en je directeur (casemanager) zijn primair verantwoordelijk

Je bent als zieke werknemer verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en dient er alles aan te doen om te herstellen, zover dat mogelijk is. Je directeur/casemanager dient je daarbij optimaal te steunen, te begeleiden en te faciliteren. Gedurende het hele verzuim- en re-integratieproces gaan jullie uit van mogelijkheden en zijn jullie oplossingsgericht. Daarnaast zijn jullie samen verantwoordelijk voor het goed vastleggen van jouw re-integratiedossier.

Jij en je directeur hoeven het niet alleen te doen. Als je werkgever een Arbodienstverleningscontract heeft via het Loopbaancentrum Oost Nederland, krijgen jij en je directeur/casemanager ondersteuning van de bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach van het Loopbaancentrum Oost Nederland.

De inzetbaarheidscoach

De inzetbaarheidscoach adviseert met name over re-integratiemogelijkheden en de wijze van re-integreren in eigen werk en/of ander werk. Vaak voer je dan samen gesprekken met je directeur en de inzetbaarheidscoach. Tevens kijkt de inzetbaarheidscoach mee in het goed vastleggen van gegevens in je re-integratiedossier.

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de medisch adviseur. De bedrijfarts stelt de beperkingen vast en geeft jouw adviezen over het volgen van een behandeling en/of het re-integreren in eigen werk.

Preventief spreekuur

Ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen, maar in veel gevallen wel. En dat is door zo snel mogelijk in gesprek te gaan bij signalen van ziekte, van welke aard dan ook. Daarom bieden wij een preventief spreekuurconsult. Als jouw werkgever een Arbodienstverleningscontract heeft via het Loopbaancentrum Oost Nederland, kun je hier gebruik van maken. Dit kan zowel bij de inzetbaarheidscoach als bij de bedrijfsarts. De inzetbaarheidscoach legt in de gesprekken vooral de focus op de balans tussen belastbaarheid van de medewerker en de belasting in het werk, de balans tussen werk en privé, loopbaan (toekomst) en duurzame inzetbaarheid. De bedrijfsarts kijkt vooral naar de medische situatie en het voorkomen van uitval door ziekte.

Werkgever en werknemer kunnen samen besluiten tot een preventief gesprek. Een medewerker kan ook zelf, zonder akkoord van de werkgever, een afspraak maken met de inzetbaarheidscoach en/of bedrijfsarts.

In geval van verzuim

Wanneer je je ziek meldt, ga je met je directeur/casemanager in gesprek welke hulp je nodig hebt om te kunnen herstellen en terug te keren in het werk. Bij vragen neemt de casemanager zo nodig contact op met de inzetbaarheidscoach. Eventueel wordt er een gesprek gepland en/of word je doorverwezen naar de bedrijfsarts. Je ontvangt dan een uitnodiging voor het spreekuur.

Meest gestelde vragen werknemers

Ons arboteam staat voor jou klaar als jouw werkgever een contract voor arbodienstverlening met ons heeft afgesloten. Vraag dit na bij je directeur.

Nadat je bent ziekgemeld volgt de eerste afspraak bij de inzetbaarheidscoach of bedrijfsarts via een aanmelding door je directeur/casemanager. Je ontvangt dan via e-mail een uitnodiging voor het spreekuur of een gesprek via Teams.

Je rechten en plichten tijdens ziekte zijn op te vragen bij je eigen directeur en/of stichting.

Praat hier in eerste instantie over met je leidinggevende. Daarnaast kun je ook zelf een afspraak maken voor het preventief spreekuur van de inzetbaarheidscoach of bedrijfsarts.

Primair ben je zelf verantwoordelijk voor je inzetbaarheid. Ligt er een relatie met het werk, ga dan tijdig in gesprek met je directeur/leidinggevende. Kijk samen naar oplossingen en mogelijke interventies die jou helpen duurzaam inzetbaar te blijven voor je eigen werk. Goed werknemer- en werkgeverschap kan helpen uitval in de toekomst te voorkomen. Tenslotte is voorkomen beter dan genezen.

Inzetbaarheidscoaches/arbeidsdeskundigen

Marja Wekking

info@marjawekking.nl
0612954092

Maandag08.30 - 17.00 uur
Dinsdag08.30 - 12.30 uur

Dirk Odolphy

dirk@rendementinverzuim.nl
0629017079

Donderdag08.30 – 17.00 uur

Bedrijfsartsen

Jan Heinen

info@janheinen.nl
0649860400

Maandag08.30 - 15.00 uur

Eveline Wesselius

evelyne@wesseliusbma.nl
0612848436

Eens per twee weken op

Donderdag08.30 – 17.00 uur

Spreekuurlocaties
Het Emerhuys, Piet Heinstraat 5, 7204 JN Zutphen

Contact
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van onze arbodienstverlening? Neem dan contact op met Marike Timmers, coördinator arbodienstverlening/adviseur duurzame inzetbaarheid via m.timmers@loopbaancentrum-on.nl of 06-39 43 95 92.