Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding

Het loopbaancentrum ondersteunt medewerkers in het primair onderwijs die:

 • van functie of werkomgeving moeten of willen veranderen;
 • zich willen bezinnen op hun huidige baan;
 • het gevoel hebben dat ze hun capaciteiten onvoldoende kwijt kunnen;
 • zich breder inzetbaar willen maken om in te spelen op veranderingen;
 • vastlopen in hun huidige baan, omdat het te weinig energie geeft.
Klik op de afbeelding om de routekaart te bekijken. 
Klik hier om de 'routekaart werkgever' op de kennisbank te bekijken.

Nieuwe kansen

Voor sommige mensen staat mobiliteit gelijk aan onzekerheid. Ons uitgangspunt: kijk anders naar mobiliteit. Mobiliteit is vooral onderzoeken hoe jij jouw talenten nóg beter kunt benutten. Waar je nog beter tot je recht komt. Mobiliteit betekent nieuwe kansen creëren. Je werkt bovendien aan je blijvende inzetbaarheid; als je ervaring hebt in verschillende groepen of functies, heb je een beter toekomstperspectief.

Maatwerk

Iedereen die zich wil oriënteren op zijn loopbaan, is welkom bij het loopbaancentrum. We kijken samen wat voor jou nodig is. Voor de één volstaat een oriënterend gesprek, voor de ander is misschien begeleiding naar een andere werkplek nodig. Weer een ander doet een competentietest, volgt een sollicitatietraining, maakt een persoonlijk loopbaanplan of gaat een coachingstraject doen. 

Wat bieden we?

MH131014-L086 bewerkt.jpg

Oriënterend loopbaangesprek

Loop jij rond met vragen als:

 • ik denk erover iets anders te gaan doen, maar ik weet eigenlijk niet wat en waar.
 • ik heb het prima naar mijn zin op school. Ik vraag me wel af of ik over een paar jaar mijn talenten nog voldoende kwijt kan.
 • ik ga met tegenzin naar mijn werk. Wat kan ik doen om hier iets aan te veranderen?

Maak dan een afspraak voor een gratis oriënterend loopbaangesprek. In een oriënterend gesprek analyseren we:

 • je huidige situatie,
 • je ambities (wat wil ik?),
 • je competenties (wat kan ik?).

Dit loopbaangesprek kan al voldoende zijn om je met handvatten verder op weg te helpen en (weer) de regie over je loopbaan te nemen. Als er meer nodig is, stemmen we samen af welke ondersteuning het beste bij jou past. 

Uiteraard is een gesprek bij het loopbaancentrum altijd vertrouwelijk!

Voorlichting aan teams

Het loopbaancentrum verzorgt workshops over interne en externe mobiliteit en het belang van loopbaanoriëntatie. Dit kan bijvoorbeeld op scholingsdagen of teamdagen.

Ook geven wij presentaties aan directies/managementteams van scholen over het belang van loopbaanbeleid voor de organisatie en het individu.

Loopbaankoersonderzoek

Het Loopbaankoerstraject geeft structuur aan het zoeken naar de juiste koers in de verdere loopbaan. In dit traject gaan we in op de levensloop, persoonlijke voorwaarden voor zingeving en vitaliteit, bronnen van inspiratie, kwaliteiten en valkuilen. 

Aan de hand van oefeningen en opdrachten werk je samen met een loopbaancoach aan jouw concrete persoonlijke en professionele loopbaanvragen. 

Het uitgangspunt is altijd dat je zelf de regie pakt en het meest enthousiasmerende en tevens haalbare loopbaanperspectief gaat ontdekken. 

MH140828-PON078.jpg

Coaching en begeleiding

Soms kom je op een punt in je loopbaan dat je met iemand wil sparren over je werk. Over je toekomst, je wensen, kansen en mogelijkheden. Je hebt een klankbord nodig, iemand die met je meekijkt hoe je het plezier in je werk houdt of weer terugkrijgt. Al dan niet in relatie tot je privéleven.

Het loopbaancentrum helpt je met al je vragen of problemen die met je werk te maken hebben. De coaching en begeleiding is altijd maatwerk.

Vacaturebank

Alle aangesloten besturen vinden bij het loopbaancentrum een plek om vacatures onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Besturen die een vacature hebben, kunnen contact opnemen met het loopbaancentrum.

De werving en selectie wordt door de besturen zelf uitgevoerd. Besturen kunnen ervoor kiezen om het loopbaancentrum in te schakelen om een voorselectie van kandidaten te verzorgen.

Ook externe partijen die een vacature hebben voor onderwijsmedewerkers kunnen deze laten plaatsen op de website. Neem in zo’n geval contact op met de medewerkers van het loopbaancentrum.

Waarvoor kun je nog meer terecht bij het loopbaancentrum?

 • Klankbord- of bemiddelingsgesprekken bij communicatieproblemen (bijvoorbeeld met je leidinggevende of duo-partner);
 • Combinatietraject re-integratie en loopbaanoriëntatie (terug in mijn baan of toch iets anders zoeken?);
 • Coaching in het kader van duurzame inzetbaarheid, vitaal scan (hoe houd ik plezier in mijn werk tot aan mijn pensioen?);
 • Begeleiding naar ander werk (netwerk opbouwen, sollicitatietraining, stages etc.);
 • Coaching in relatie tot werk en (ernstige) ziekte (hoe kan ik re-integreren, rekening houdend met mijn persoonlijke omstandigheden?);
 • Onderzoek (bijvoorbeeld competentieonderzoek of persoonlijkheidsonderzoek). Wij werken hiervoor samen met verschillende partners.

Natuurlijk zijn alle gesprekken bij het loopbaancentrum vertrouwelijk.

Gebruik je professionaliseringsbudget

Elke leerkracht heeft een professionaliserings-/scholingsbudget van 500 euro per schooljaar (naar rato van je werktijdsfactor). Overleg met je leidinggevende/je bestuur of je het professionaliseringsbudget mag inzetten voor loopbaancoaching.