Coaching en begeleiding

Soms kom je op een punt in je loopbaan dat je met iemand wilt sparren over je werk. Over je toekomst, je wensen, kansen en mogelijkheden. Je hebt een klankbord nodig, iemand die met je meekijkt hoe je het plezier in je werk houdt of terugkrijgt. Al dan niet in relatie tot je privéleven.

Het loopbaancentrum helpt je met al je vragen of problemen die met je werk te maken hebben. De coaching en begeleiding is altijd maatwerk.

Waarvoor kun je zoal terecht bij het loopbaancentrum?
 

  • Koersonderzoek: in welke richting wil ik me de komende jaren ontwikkelen?
  • Klankbord- of bemiddelingsgesprekken bij communicatieproblemen (bijvoorbeeld met je leidinggevende of duo-partner)
  • Combinatietraject re-integratie en loopbaanoriëntatie (terug in mijn baan of toch iets anders zoeken?)
  • Coaching in het kader van duurzame inzetbaarheid, vitaal scan (hoe hou ik plezier in mijn werk tot aan mijn pensioen?)
  • Begeleiding naar ander werk (netwerk opbouwen, sollicitatietraining, stages etc.)
  • Coaching in relatie tot werk en (ernstige) ziekte (hoe kan ik re-integreren, rekening houdend met mijn persoonlijke omstandigheden)
  • Outplacement (in het geval je bestuur en jij afscheid gaan nemen)
  • Onderzoek (bijvoorbeeld competentieonderzoek of persoonlijkheidsonderzoek). Wij werken hiervoor samen met verschillende partners.

Natuurlijk zijn alle gesprekken bij het loopbaancentrum vertrouwelijk!

Gebruik je professionaliseringsbudget
Elke leerkracht heeft een professionaliserings-/scholingsbudget van 500 euro per schooljaar (naar rato van je werktijdsfactor). Overleg met je leidinggevende/je bestuur of je het professionaliseringsbudget mag inzetten voor loopbaancoaching.