Teamvoorlichting

Het loopbaancentrum verzorgt voorlichting aan teams over interne en externe mobiliteit en het belang van loopbaanoriëntatie. Dit kan bijvoorbeeld op scholingsdagen of teamdagen.
Ook geven wij presentaties aan directies / managementteams van scholen over het belang van loopbaanbeleid voor de organisatie en het individu.

Arbeidsmobiliteit brengt nieuwe ideeën en inspiratie in een team. Organisaties maken optimaal gebruik van talent (de juiste mens op de juiste plaats) en zijn daardoor in staat ook de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.